Diensten

Aan de hand van onze expertise en eigen ontwikkelde softwaretools analyseren wij uw gegevens en waarborgen we voordelen van zowel het verleden als de toekomst. Onze uitgebreide dienstverlening vatten wij samen in drie pijlers:


1. Salarisscan

De salarisscan is een uitgebreide data-analyse waarbij alle salarisgegevens tot en met vijf jaar terug worden gecontroleerd op basis van de wet- en regelgeving. De salarisscan analyseert tot in detail; de sociale afdrachten en premies worden per werknemer en per periode gevolgd. De salarisscan controleert onder andere het gebruik van looncomponenten, de toepassing van premiekortingen, gedifferentieerde premie Whk en verloning van transitievergoedingen.

Door onze jarenlange ervaring zijn veelvoorkomende fouten binnen diverse salarispakketten bij ons bekend. Wij brengen de voordelen naar voren en voeren ook correcties uit in gesloten boekjaren. Alle rapportages worden met u gedeeld, daarmee realiseren we ook de digitale bewaarplicht voor de instanties.


2. LKV tool

Sinds 1 januari 2018 is het loonkostenvoordeel van toepassing. Om als werkgever in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel dient een aanvraag doelgroepverklaring LKV binnen drie maanden na indiensttreding te zijn aangevraagd, anders vervalt het gehele recht op loonkostenvoordeel. Hierdoor kunt u maximaal 18.000 euro per werknemer mislopen.
Bronkhorst Bedrijfskompas heeft een unieke tool ontwikkeld waarbij de werkgever volledig wordt ontzorgd in het indiensttredingsproces. De werknemer ontvangt na indiensttreding een vragenlijst en wordt het recht op loonkostenvoordeel en/of de no-risk polis onderzocht. Indien van toepassing wordt binnen drie maanden een doelgroepverklaring LKV aangevraagd bij de betreffende instantie.
De tool voorkomt dat er gelden worden gemist en biedt een registratie van de uitvraag. Deze rapportage kan tevens ingezet worden bij social return on investment (SROI).


3. Risicomanagement

Welke risico’s brengt een zieke werknemer met zich mee? Wat zijn de gevolgen van een overname? Naast kostenbesparingen geven we inzicht in risico’s op langere termijn. We controleren voor u de beschikking van de gedifferentieerde premie Whk en de onderliggende schadelast.

Wij dienen voor u bezwaar in tegen beslissingen van UWV of de Belastingdienst. Wij adviseren u op het gebied van regres, herbeoordeling WIA en de aanvraag compensatieregeling transitievergoeding. Wij zijn uw adviespartner bij overnametrajecten (due dilligence) en een mogelijke overstap naar eigenrisicodragerschap.